Kirkens COME BACK

06mar13

En NY tid for kirken i Norge.
Kirken er det mest sentrale som finnes i samfunnsbygningen. Har vært, er og kommer til å bli.
Kirken er Guds metode, Kirken er Guds tanke og plan for hele tanken om hva Gud vil og kan gjøre for de som tror Og de som ikke er så vant med å tro.
La meg si noe om mitt perspektiv på hva jeg har i mitt indre på bilder og forventninger om hva kirke kan være. Historien kan si oss noe. Brian Houston senior pastor i Hillsong sier på en tweet: “Go to Church – Love the Church – Serve at Church – BE the Church – The Church is God & people!”
I dag så trenger vi å se fremover, oppover og på ny definere hvordan Kirken skal være i fremtiden! Ikke se bakover. Du får ikke gjort noe med middelalderen, 30 årene eller 80 årene. ”I DAG FRELSER HERREN” i dag gjør HAN noe nytt…. Merker dere det ikke?

Kirke er organiske, den lever. Den er en kropp, En familie, en levende ting med følelser, tanker, planer og drømmer! Men mest av alt er kirken et oppdrag!! Jesus responderte på Simon Peter sin påstand om at Han, Jesus var Guds Ord, Guds Ord: «Salig er du Simon, sønn av Jonah! Du fant ikke det svaret i en bok eller hos en professor. Min Far i himmelen, Gud selv, viste deg hemmeligheten om hvem jeg egentlig er. Nå skal jeg fortelle deg hvem du egentlig er! Du er Peter, en klippe og på denne grunnmuren vil jeg sette sammen min kirke, en kirke så ekspansiv med energi at ikke engang helvetes porter kan holde den ute. Og det er ikke alt. Du vil ha hel og fri tilgang til Guds Rike, nøkler til å åpne alle dører mellom himmel og jord, jord og himmel. Et ja på jorden er et ja i himmelen. Et nei på jorden er et nei i himmelen. Matteus 16:17-20 Tmsg
Bibelen sier altså Nøklene er hos oss i kirken anno 2011, og det er muligjort i Jesus Kristus gjennom korset og oppstandelsen. Kirken har altså fått ansvaret og er bemyndiget til å iverksette Guds handlingsplan.
Kirken i fremtiden består av mennesker som tror på den oppstandne Kristus. At han er kraft, autoritet, overraskende, full av kjærlighet. At Han er Under, rådgiver. Kirken. Den er attraktiv. Den er aktuell. Den stråler av lys og glede. Den blir yngre. Den vokser. Kommer ikke til å tape. Den kan ikke nedkjempes. Kirken er potent og spirekraftig. Den får tilbake sin innflytelse. Det vil skje et temposkifte i kirken. Det er et generasjons skifte i kirken i Norge

Gud kaller oss til å komme nær han slik at HANS ÅPENBARING om ideen, tanken, institusjonene, organismen blir levende i ditt indre. Min tanke for deg som leser dette er at du kanskje kommer fra en kirke. For deg som ikke går i en kirke. For deg som gikk i en. For deg som det er aldeles utenkelig for For Norge, Dette landet vi elsker over alle land, skal se deg selv som kirken, en del av kirken, en del av løsningen, en del av Guds tanke om ha kirken skulle være!
Kirken ble født supernaturlig. Kirken holdes opp av det supernaturlige. Den kommer til å avslutte supernaturlig
Hvorfor det spør du: Enkelt å greit for Gud selv står bak den, Han som er skaper av alt LIV. Han som er under, rådgiver, veldig Gud og evig far.
Hvorfor er det så mye kamp og styr om kirken? Av og til er vi mer kjent for hva vi er i mot enn hva vi er for, eller de gode gjerningene som Kristus ba oss om å gjøre. Hvorfor der det slik? Vel sikkert flere million grunner, men en er at alt som har verdi er det kamp om. Det er på tide at de som har en lidenskap for kirken, tror på ideen om kirken står opp og forsvarer det de tror på. Den beste måten er ikke ord. Det er rett og slett å gjøre det som ligger av verdier i Kirken, Guds Rike, fellesskapet. Hvordan gjør man det da? Les boka. Mange gode oppskrifter der. Du finner en vei når noe er viktig for deg. Jeg gjorde det for 10 år siden. I dag har vi gudstjeneste i fire byer og flere hundre mennesker samles hver søndag til gudstjeneste som ærer himmelens konge og Gud. Vi forkynner Ordet på en måte som er forståelig og synger tiul og med engelske sanger……
Rick Warren sier: Kirken kan hjelpe til med aids epidemien. Kirken er det største nettverk i hele verden
Bill Hybel sier noe tidløst og riktig: Den lokale kirken er verdens håp
Kirken i fremtiden: En ny tid for å tro. En ny tid for familien, barna dine, ektefellen. Ny epoke for kirken i Norge.
Disse tre hører sammen. Troen er basis for tilhørighet med Gud og videre er kirken en stor familie og vår lille familie er den lille cellen i samfunnsbyggingen. Til slutt så må vi forstå og kanskje også få ordet ÅPENBARING tilbake og se at konseptet kirke, institusjonen kirke, Ideen kirke, opphavet kirke er under angrep i hele den vestlige verden.
”Kristus holder det hel sammen og er selve hensikten”:
Skapelse og forsoning ved Kristus
15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.

16 For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.

17 Han er før alt,
og i ham blir alt holdt sammen.

18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
Han er opphavet,
den førstefødte av de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.

Ja hvorfor er det så viktig? Spiller det noen rolle? Mitt liv er midt i tidsklemmen med harde prioriteringer, enorme forventninger på jobben. Skoleoppfølging, leksehjelp, foreldre møter og dugnader. Jeg går på åndelig sparebluss…..det var mer fart før. Jeg har i dag mer undring enn tro, det er mangel på gode relasjoner og ekte venner
Som nevnt så er vår utfordring omkring troen vår, tanken om familien som livslang institusjon og tilslutt forståelse at kirken er Guds tanke for alle som tror. Ikke bare de spesilellt inntereserte. Man blir født inn i denne kroppen og der skal man leve. Det er fullstendig umulig å separere seg fra kroppen!
1. Om vi gir opp troen mister vi grunnmuren i våre liv
2. Om familien som institusjon mister fotfestet bygger ikke lenger samfunn.
3. Om kirken slutter å eksistere har vi ikke håp. Lyset er slukket. Håpet er borte. Hjelpen er ikke lenger nær.

Bibelen sier:All denne energien kommer fra Kristus, Gud reiste han fra døden og satte ham på en trone i sin store himmel. Der fikk han ansvar for å drive hele universet, alt fra galakser til regjeringer. Det finnes ikke noe navn eller kraft han ikke har kontroll over. Dette gjelder ikke bare akkurat nå, men for alltid. Han er over alt og alle og siste ord i alle ting. I sentrum for alt dette driver Kristus sin kirke. Kirken, forstår du er ikke perifer til verden, det er verden som er perifer til kirken. Kirken er Kristi kropp, som han bruker for å tale og handle og fyller alt med seg selv. Efeserne 1.21-23 Thmsg
Hans navn er Jesus Kristus og han elsker sin kirke. Han gav sitt liv for den og kommer snart igjen for hente den til seg. Det e jo inntresanne perspektiver…….
Hauges Ånd. Entrepenørskap. Videre, videre på det som fedrene har bygget. Kirken i fremtiden har noe å lære. Har noe å gjenoppdage. Territorier å innta og en jobb å gjøre for å demonstrere Guds tanke omkring kirken.
Derfor trenger vi å preke, demonstrere og modellere en ny type kirke. En ung kirke i alle aldere og ikke minst en kirke med kraft. Sette en ny agenda, Guds Agenda. Ikke la demokrati, skriverier, meningsmålinger få styre deg og din tanke om kirken.
La heller ikke erfaringene du har styre deg. La troen, åpenvaringen Guds Ide, Hans Rike få gjennomsyre deg slik at HANS vilje blir gjort og ikke kritikeren,
Kirken i fremtiden, er kjent for sosial rettferdighet. De fattige, i alle land. foreldreløse, i vårt eget land, de ensomme, i nabo blokka, selvmordskandidatene, som ikke ser mer lys….. De håpløse, som har gitt opp håpet…. De uten håp, som lengter etter…. De løse uten feste i livet, som har mistet fotfeste. Vanlige mennesker med ekstraordinære hjerter som åpner sine hjem som fosterhjem eller fjern adopsjon. Det siste året har Intro samlet inn truser til unge jenter i nord uganda og gitt støtte til en fabrikk som produserer bind da det viste seg at det var det som de trengte for å ikke droppe ut av skolen. Sisterhood hos oss har kjøpt trygghets alarm til de prostituerte i byen, fordi det var det de trengte. Vi har hverdags engler i Stavanger som tilbyr seg å sitte barnevakt for enslige mødre og ektepar uten nettverk. Gud vil fører oss inn i et nytt land. Et land med utfordringer som vil skape strekke merker på deg.
Kirken i fremtiden er ikke fordømmende men lever ut NÅDEN i praksis i hverdags livet Den er ikke lat, den skaper nytt liv og går en ekstra mil. Den tenker ikke bare på seg selv, men på sin neste. Den lever for Guds hensikt om disippelgjøring og lokal transformasjon. Den er representert i sentrum, ikke en getto for spesielt interesserte. Den er livets sentrum og alt sirkler rundt verdens mest innteresanne person, Jesus Kristus og Hans kirke. En er lyset og går mot de mørke steder, der ingen andre setter sine føtter. Den er saltet som skaper tørsten. Kirken er selve livet
Noen sier den er utgått på dato, noen sier at det er for mye lederskap, noen sier det bare dreier seg om penger, noen sier at den har mistet sin kraft, noen sier at man ikke kan ha bare en sannhet, noen sier at den er for trendy, noen sier den er kjedelig, noen sier at den er ikke organisk nok, noen sier man kommer ikke nær nok, noen sier den er liten, noen sier det er stress å være kirke, noen sier at Gud ikke finnes ……i kirken, noen sier det passer ikke for meg, noen sier at det totalt irrelevant, noen sier at det passer for spesielt interesserte

Min overbevisning er: Det beste ligger foran oss. Det går mot høylys dag. Bedre og bedre dag for dag. Siste ord er ikke sagt. Siste leder er ikke trent. Siste kirke er ikke startet. Siste sang er ikke skrevet eller sunget. Siste mann er ikke frelst. Tiden går mot en fantastisk avslutning. Les siste kapittel………. Det kommer til å bli en vannvittig seier. Større en Liverpool over MU. Eller Barka over Arsenal. Større en Nortug´s 5 mil. . Større en Becham. Større en sier i Birken eller Nordsjørittet. Større en Brynes seier over Viking i -73. Seierherren kommer snart tilbake for å hente sin brud

Til deg som er prest, pastor og leder. RISE and SHINE. Ha tro på ordninger. Ha tro på ditt lederskap. Stå for noe!!
Gud skal gi deg ledere, Fra sør, fra Nord, Fra Øst, Fra Vest. Jesus sier at Vi skal Be HAN om å sende arbeidere.. og han vil sende deg MENNESKER ut fra sofaen, fra selvmedlidenhet, fra egoismen, fra isolasjonen, fra tragiske fengsler, fra ensomheten ut i fellesskapet, dugnaden, ut i hensikten ut i det store fantastiske oppdraget med å forandre, påvirke verden
Du team leder. Pastor. Life leder. Mor og far. Du er under press dagen lang. Mørket senker seg over deg. Det er på nippet til å gi opp. Du tror ikke på et comeback? Det var bedre før. …….Bibelen sier at Gud gav deg IKKE motløshetens Ånd. MEN………. 2 Tim.1:7 Gud gav Ikke. Gud GAV! Konsentrer deg om hva han gav og ikke hav du ikke har. Det Hans ier er sant! Han vil igjen reise opp åpenbaringen, mysteriet og kraften i det som er HANS grunntanke: Kirken, Menigheten, Eklesia, Fellesskapet Iglesia, The Church
Kirken i fremtiden trenger: Gud faktoren mer enn noen gang. Alternative bølger av healere, mennesker som har kontakt med de døde er ”inn” mer enn noen gang. Dette er en fantastisk mulighet for kirken til å demonstrere kirken som Guds tanke med relasjoner. Kraft, håp, helbredelse og nytt mot! Guds kraft som aldri før. Vi trenger å tjene, trene, de som vil videre, å gi opp noen, for å nå de mange. Vi trenger å gå videre, det er mye mer land å innta…Mye mer!
Wfeserne 3 sier:8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelige rikdom 9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10 Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. 11 Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre.

Håper jeg har provosert , inspirert og fått deg til å tenke litt. Bare litt. Noe av det som hindrer oss er at vi alltid måler det vi gjør opp mot det som gjort. Vi styres av statistikker og måle instrumenter. Vi tenker på hva som er gjort og lite om hva som kan gjøres. For å kunne gjøre Guds Rike synlig mer og mer i 2011 må vi la statistikken ligge. La dine erfaringer inspirere deg om de er gode. Om der negative så kom over det og se fremover. Det er fremtid en god fremtid for alle. Hver troende, hver familie, hvert bedehus, menighet, kirke i dette landet som Gud har gitt oss. En NY tid for kirken i Norge.2 Responses to “Kirkens COME BACK”

 1. 1 Jostein

  Inspirerende innlegg jostein! Veldig fint!

  Ps: Kanskje du bør rette de to stedene det står 2011?

 2. Veldig god artikkel, Jostein. På bibelsk grunnmur –> Jesus. Men hva mener egentlig Brian Houston om gribber og kolibrier?

  «How do you view God in a desert? There’s two types of birds. There’s vultures, and there’s hummingbirds. One lives off dead carcasses, rotting meat. The other lives off the beautiful, sweet, nectar in a particular flower, on a particular desert plant, in the same desert. They both find what they’re looking for. Do you know—take it all the way back into the Old Testament—and the Muslim and you, we actually serve the same God. Allah, to a Muslim; to us, Abba Father, God.»

  Er Brian Houston med i Chrislam bevegelsen?

  http://wp.me/p3tGFm-9u
  +


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: