Archive for the ‘Utenom-kategori-kategorien’ Category

    Nylig skapte min gode venn og Intro pastor Jostein Krogedal noe debatt når han stilte spørsmål ved kristne mediers betydning og relevans. Han fortalte at han selv hadde fastet fra kristne medier i syv år. Jeg har ikke tenkt å kommentere selve debatten som oppstod, men gripe fatt i noe jeg synes er […]


Nye kirker

11feb14

Nye kirker Jeg er av de som tror at det beste ligger foran. At vi som nasjon har en god fremtid og at kirken som ide, organisasjon eller funksjon aldeles ikke er gått ut på dato men er i ferd med å reise seg og bli noe av det som var Guds hensikt på jorden. […]


Å leve med dilemmaer I den siste tiden har vi sett at vi igjen har diskutert livet i mors mage fra mange vinkler. Reservasjons retten til leger mot å henvise til abort. Vi har sett at det stadig vekk er svangerskaps reduksjon, dvs. at om du har flere en ett foster kan du bort det […]


Gebursdag Min kone Brit fyller året i dag. Ikke så mye, bare litt. Ikke noe rundt tall men sånn et lite tall. Vi er gift i 30 år, begge over 50 og har voksne barn som selv står på egne ben og er gifte. Caroline er 23 og studerer til en master og Christer studerer […]


Det behøver ikke være slik det er – Jeg har opp­da­get at det er så mange som ser det som sin opp­ga­ve å være et medie­po­li­ti, med egne stil­lings­in­struk­ser som det er nær­mest et kall å få leve i bak sine smart­te­le­fo­ner og data­skjer­mer. Der­for har ikke krist­ne medi­er noe gjen­nom­slag, hevder Jostein Krogedal. Kir­ken […]


Tid for å gå vannet? Nyttårsaften 1991/92 var Brit og meg kommet til et punkt der vi hadde bestemt oss for å ta et stort valg. Skulle vi, eller skulle vi ikke dra til verdens største by, Mexico City og arbeide med gatebarn eller skulle vi fortsette som før? Det som er forutsigbart og sikkert […]


Hva er en Kristus disppel i 2013?   Det er et ganske godt spørsmål egentlig. Hva er det IKKE? Hvordan måle det og Når starter og ender det?   En dag sa en foretningsmann at han satt omgitt av mine disipler ….. Ofte bruker vi termen disipler av mennesker og det er for så vidt […]


Du behøver et sterkt fundament! Et tre som ikke har dype røtter tåler ikke en storm. Et bygg uten fundament tåler ikke en flom eller et skjelv. Vi alle trenger et fundament som tåler dette vanskelige / Deilige / krevende / flotte som vi kaller LIVET! Det er mange som starter entusiastisk og virkelig får […]


Hva vil du?

24mai13

98 prosent av de som sier de vil, vil det ikke nok! Sela! (tenk på det du)


Hvor får de det fra? Hva er det som gjør en ungdom til en troende ungdom? Hva er det som gjør et barn til en Kristus etterfølger? Mange av oss kan nok være enige i at den NORSKE folkesjelen er på gli. Kanskje vel mye bort fra grunnfundamentet som er den kristne tro. Mange troende […]