Hvor får de det fra?

Hva er det som gjør en ungdom til en troende ungdom?
Hva er det som gjør et barn til en Kristus etterfølger?

Mange av oss kan nok være enige i at den NORSKE folkesjelen er på gli. Kanskje vel mye bort fra grunnfundamentet som er den kristne tro.
Mange troende mennesker mener at det er politikken som er problemet i Norge i dag. Noen andre mener at det er snik islamiseringen. Noen andre liberaliseringen av verdier og oppmykning av alt som lukter av ”kristen mannsblod”.
Det er sikkert mye rett i alt. Men å ha rett hjelper ikke! Det forandrer ikke en millimeter mer å mene noe. Tenk deg en tribune full av tilhengere som mener en hel hau til de som spiller på banen. Det er mye sant. De skyter feil, de springer for sent og gir feilpasninger. Vi hyler og skriker og klager på dommeren. Men DET blir ikke bedre pga av våre meninger om rett og galt. Det er bare en ting som teller og det er ACTION!

Til deg som har barn eller ønsker deg det.

Hva tror du det er som gjør at dine barn vil fortsette å tro om du tror på Kristus? Kanskje du bare tror litt og ikke er så vant med kirken…. Det er ikke mitt spørsmål! Det er om hva tror du det er som gjør at barna dine vil følge i dine spor? Hvorfor skulle de ha interesse av å bære tros arven videre? Hvorfor skulle de bli mer lidenskapelige enn deg i troen? Hva om du reflekterte litt om det? Samfunnet som du og meg er en del av er jo ikke en helhet med 5 mill folk i. Det består av sub grupper. Familier, skole, naboer og interesse felleskap. Fra samme by kan det komme totalt forskjellige folk og tro. Om du går i en begravelse så merker du det. I noen er det glede i undertonen og glade sanger. I andre er det totalt mangel på håp og man er med på en avslutning istedenfor videreføring av en sesong.

Så hva tenker vi kan gjøre dette samfunnet til enda mer fokus på grunnverdier, gode holdninger og evige sannheter som kan hjelpe?

Jeg tenker to ting:
1 Trosopplæring på hjemmebane
2 Samarbeid med den lokale kirken
Den første er uvurderlig. Det finnes ikke noe mer effektivt enn opplæring hjemme. Alle undersøkelser underbygger det. All erfaring tilsier det. Ja men sier du, jeg er ikke sååå vant til det det… Jeg har ikke sååå aktivt forhold til det. Vel, på tide med noen utfordringer? Finn en andaktsbok og finn frem den gamle aftenbønnen. Kjære Gud jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått….. Du kan gjøre noe! Finn en barne bibel. Jeg har en her du kan få om du vil.

Videre så er det den lokale kirken som du kan lene deg inn i. Vennskap. Barne oplæring, bibelshistorier og et felleskap som kan være livslangt. Aldri aldri undervurder den lokale kirken. Den er ikke en god ide. Den er Guds tanke for alle mennesker på jorden. Mange voksne sier at de ”ikke får noe” når de går til kirken. Kjedelig. Lite relevant og ikke nyttig. Vel jeg tror ikke noe alltid er like stimulerende og fantastisk. MEN om man vil noen vei så man også ta med oppover bakkene. Slik er det på jobben, ekteskapet, i barneoppdragelsen OGSÅ i kirken. Alt dette handler om innstilling.

La meg utfordre deg på dette: Om du vil forandre verden, din verden så handler det såå mye om din innstilling og prioritering. Om du ”skurer med” slik mange gjør så ”skurer du og med”. Men om du finner ut at du skal fillen gjøre din del for at de som du har innflytelse over får noen positivt, varig og evig godt stuff med seg så kan du om du vil!

Da konkluderer vi:
Man kan forandre samfunnet gjennom å ha:
1 Trosopplæring på hjemmebane
2 Samarbeid med den lokale kirken

Snakkes på søndag i den lokale kirken.

JK


En NY tid for kirken i Norge.
Kirken er det mest sentrale som finnes i samfunnsbygningen. Har vært, er og kommer til å bli.
Kirken er Guds metode, Kirken er Guds tanke og plan for hele tanken om hva Gud vil og kan gjøre for de som tror Og de som ikke er så vant med å tro.
La meg si noe om mitt perspektiv på hva jeg har i mitt indre på bilder og forventninger om hva kirke kan være. Historien kan si oss noe. Brian Houston senior pastor i Hillsong sier på en tweet: “Go to Church – Love the Church – Serve at Church – BE the Church – The Church is God & people!”
I dag så trenger vi å se fremover, oppover og på ny definere hvordan Kirken skal være i fremtiden! Ikke se bakover. Du får ikke gjort noe med middelalderen, 30 årene eller 80 årene. ”I DAG FRELSER HERREN” i dag gjør HAN noe nytt…. Merker dere det ikke?

Kirke er organiske, den lever. Den er en kropp, En familie, en levende ting med følelser, tanker, planer og drømmer! Men mest av alt er kirken et oppdrag!! Jesus responderte på Simon Peter sin påstand om at Han, Jesus var Guds Ord, Guds Ord: «Salig er du Simon, sønn av Jonah! Du fant ikke det svaret i en bok eller hos en professor. Min Far i himmelen, Gud selv, viste deg hemmeligheten om hvem jeg egentlig er. Nå skal jeg fortelle deg hvem du egentlig er! Du er Peter, en klippe og på denne grunnmuren vil jeg sette sammen min kirke, en kirke så ekspansiv med energi at ikke engang helvetes porter kan holde den ute. Og det er ikke alt. Du vil ha hel og fri tilgang til Guds Rike, nøkler til å åpne alle dører mellom himmel og jord, jord og himmel. Et ja på jorden er et ja i himmelen. Et nei på jorden er et nei i himmelen. Matteus 16:17-20 Tmsg
Bibelen sier altså Nøklene er hos oss i kirken anno 2011, og det er muligjort i Jesus Kristus gjennom korset og oppstandelsen. Kirken har altså fått ansvaret og er bemyndiget til å iverksette Guds handlingsplan.
Kirken i fremtiden består av mennesker som tror på den oppstandne Kristus. At han er kraft, autoritet, overraskende, full av kjærlighet. At Han er Under, rådgiver. Kirken. Den er attraktiv. Den er aktuell. Den stråler av lys og glede. Den blir yngre. Den vokser. Kommer ikke til å tape. Den kan ikke nedkjempes. Kirken er potent og spirekraftig. Den får tilbake sin innflytelse. Det vil skje et temposkifte i kirken. Det er et generasjons skifte i kirken i Norge

Gud kaller oss til å komme nær han slik at HANS ÅPENBARING om ideen, tanken, institusjonene, organismen blir levende i ditt indre. Min tanke for deg som leser dette er at du kanskje kommer fra en kirke. For deg som ikke går i en kirke. For deg som gikk i en. For deg som det er aldeles utenkelig for For Norge, Dette landet vi elsker over alle land, skal se deg selv som kirken, en del av kirken, en del av løsningen, en del av Guds tanke om ha kirken skulle være!
Kirken ble født supernaturlig. Kirken holdes opp av det supernaturlige. Den kommer til å avslutte supernaturlig
Hvorfor det spør du: Enkelt å greit for Gud selv står bak den, Han som er skaper av alt LIV. Han som er under, rådgiver, veldig Gud og evig far.
Hvorfor er det så mye kamp og styr om kirken? Av og til er vi mer kjent for hva vi er i mot enn hva vi er for, eller de gode gjerningene som Kristus ba oss om å gjøre. Hvorfor der det slik? Vel sikkert flere million grunner, men en er at alt som har verdi er det kamp om. Det er på tide at de som har en lidenskap for kirken, tror på ideen om kirken står opp og forsvarer det de tror på. Den beste måten er ikke ord. Det er rett og slett å gjøre det som ligger av verdier i Kirken, Guds Rike, fellesskapet. Hvordan gjør man det da? Les boka. Mange gode oppskrifter der. Du finner en vei når noe er viktig for deg. Jeg gjorde det for 10 år siden. I dag har vi gudstjeneste i fire byer og flere hundre mennesker samles hver søndag til gudstjeneste som ærer himmelens konge og Gud. Vi forkynner Ordet på en måte som er forståelig og synger tiul og med engelske sanger……
Rick Warren sier: Kirken kan hjelpe til med aids epidemien. Kirken er det største nettverk i hele verden
Bill Hybel sier noe tidløst og riktig: Den lokale kirken er verdens håp
Kirken i fremtiden: En ny tid for å tro. En ny tid for familien, barna dine, ektefellen. Ny epoke for kirken i Norge.
Disse tre hører sammen. Troen er basis for tilhørighet med Gud og videre er kirken en stor familie og vår lille familie er den lille cellen i samfunnsbyggingen. Til slutt så må vi forstå og kanskje også få ordet ÅPENBARING tilbake og se at konseptet kirke, institusjonen kirke, Ideen kirke, opphavet kirke er under angrep i hele den vestlige verden.
”Kristus holder det hel sammen og er selve hensikten”:
Skapelse og forsoning ved Kristus
15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.

16 For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.

17 Han er før alt,
og i ham blir alt holdt sammen.

18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
Han er opphavet,
den førstefødte av de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.

Ja hvorfor er det så viktig? Spiller det noen rolle? Mitt liv er midt i tidsklemmen med harde prioriteringer, enorme forventninger på jobben. Skoleoppfølging, leksehjelp, foreldre møter og dugnader. Jeg går på åndelig sparebluss…..det var mer fart før. Jeg har i dag mer undring enn tro, det er mangel på gode relasjoner og ekte venner
Som nevnt så er vår utfordring omkring troen vår, tanken om familien som livslang institusjon og tilslutt forståelse at kirken er Guds tanke for alle som tror. Ikke bare de spesilellt inntereserte. Man blir født inn i denne kroppen og der skal man leve. Det er fullstendig umulig å separere seg fra kroppen!
1. Om vi gir opp troen mister vi grunnmuren i våre liv
2. Om familien som institusjon mister fotfestet bygger ikke lenger samfunn.
3. Om kirken slutter å eksistere har vi ikke håp. Lyset er slukket. Håpet er borte. Hjelpen er ikke lenger nær.

Bibelen sier:All denne energien kommer fra Kristus, Gud reiste han fra døden og satte ham på en trone i sin store himmel. Der fikk han ansvar for å drive hele universet, alt fra galakser til regjeringer. Det finnes ikke noe navn eller kraft han ikke har kontroll over. Dette gjelder ikke bare akkurat nå, men for alltid. Han er over alt og alle og siste ord i alle ting. I sentrum for alt dette driver Kristus sin kirke. Kirken, forstår du er ikke perifer til verden, det er verden som er perifer til kirken. Kirken er Kristi kropp, som han bruker for å tale og handle og fyller alt med seg selv. Efeserne 1.21-23 Thmsg
Hans navn er Jesus Kristus og han elsker sin kirke. Han gav sitt liv for den og kommer snart igjen for hente den til seg. Det e jo inntresanne perspektiver…….
Hauges Ånd. Entrepenørskap. Videre, videre på det som fedrene har bygget. Kirken i fremtiden har noe å lære. Har noe å gjenoppdage. Territorier å innta og en jobb å gjøre for å demonstrere Guds tanke omkring kirken.
Derfor trenger vi å preke, demonstrere og modellere en ny type kirke. En ung kirke i alle aldere og ikke minst en kirke med kraft. Sette en ny agenda, Guds Agenda. Ikke la demokrati, skriverier, meningsmålinger få styre deg og din tanke om kirken.
La heller ikke erfaringene du har styre deg. La troen, åpenvaringen Guds Ide, Hans Rike få gjennomsyre deg slik at HANS vilje blir gjort og ikke kritikeren,
Kirken i fremtiden, er kjent for sosial rettferdighet. De fattige, i alle land. foreldreløse, i vårt eget land, de ensomme, i nabo blokka, selvmordskandidatene, som ikke ser mer lys….. De håpløse, som har gitt opp håpet…. De uten håp, som lengter etter…. De løse uten feste i livet, som har mistet fotfeste. Vanlige mennesker med ekstraordinære hjerter som åpner sine hjem som fosterhjem eller fjern adopsjon. Det siste året har Intro samlet inn truser til unge jenter i nord uganda og gitt støtte til en fabrikk som produserer bind da det viste seg at det var det som de trengte for å ikke droppe ut av skolen. Sisterhood hos oss har kjøpt trygghets alarm til de prostituerte i byen, fordi det var det de trengte. Vi har hverdags engler i Stavanger som tilbyr seg å sitte barnevakt for enslige mødre og ektepar uten nettverk. Gud vil fører oss inn i et nytt land. Et land med utfordringer som vil skape strekke merker på deg.
Kirken i fremtiden er ikke fordømmende men lever ut NÅDEN i praksis i hverdags livet Den er ikke lat, den skaper nytt liv og går en ekstra mil. Den tenker ikke bare på seg selv, men på sin neste. Den lever for Guds hensikt om disippelgjøring og lokal transformasjon. Den er representert i sentrum, ikke en getto for spesielt interesserte. Den er livets sentrum og alt sirkler rundt verdens mest innteresanne person, Jesus Kristus og Hans kirke. En er lyset og går mot de mørke steder, der ingen andre setter sine føtter. Den er saltet som skaper tørsten. Kirken er selve livet
Noen sier den er utgått på dato, noen sier at det er for mye lederskap, noen sier det bare dreier seg om penger, noen sier at den har mistet sin kraft, noen sier at man ikke kan ha bare en sannhet, noen sier at den er for trendy, noen sier den er kjedelig, noen sier at den er ikke organisk nok, noen sier man kommer ikke nær nok, noen sier den er liten, noen sier det er stress å være kirke, noen sier at Gud ikke finnes ……i kirken, noen sier det passer ikke for meg, noen sier at det totalt irrelevant, noen sier at det passer for spesielt interesserte

Min overbevisning er: Det beste ligger foran oss. Det går mot høylys dag. Bedre og bedre dag for dag. Siste ord er ikke sagt. Siste leder er ikke trent. Siste kirke er ikke startet. Siste sang er ikke skrevet eller sunget. Siste mann er ikke frelst. Tiden går mot en fantastisk avslutning. Les siste kapittel………. Det kommer til å bli en vannvittig seier. Større en Liverpool over MU. Eller Barka over Arsenal. Større en Nortug´s 5 mil. . Større en Becham. Større en sier i Birken eller Nordsjørittet. Større en Brynes seier over Viking i -73. Seierherren kommer snart tilbake for å hente sin brud

Til deg som er prest, pastor og leder. RISE and SHINE. Ha tro på ordninger. Ha tro på ditt lederskap. Stå for noe!!
Gud skal gi deg ledere, Fra sør, fra Nord, Fra Øst, Fra Vest. Jesus sier at Vi skal Be HAN om å sende arbeidere.. og han vil sende deg MENNESKER ut fra sofaen, fra selvmedlidenhet, fra egoismen, fra isolasjonen, fra tragiske fengsler, fra ensomheten ut i fellesskapet, dugnaden, ut i hensikten ut i det store fantastiske oppdraget med å forandre, påvirke verden
Du team leder. Pastor. Life leder. Mor og far. Du er under press dagen lang. Mørket senker seg over deg. Det er på nippet til å gi opp. Du tror ikke på et comeback? Det var bedre før. …….Bibelen sier at Gud gav deg IKKE motløshetens Ånd. MEN………. 2 Tim.1:7 Gud gav Ikke. Gud GAV! Konsentrer deg om hva han gav og ikke hav du ikke har. Det Hans ier er sant! Han vil igjen reise opp åpenbaringen, mysteriet og kraften i det som er HANS grunntanke: Kirken, Menigheten, Eklesia, Fellesskapet Iglesia, The Church
Kirken i fremtiden trenger: Gud faktoren mer enn noen gang. Alternative bølger av healere, mennesker som har kontakt med de døde er ”inn” mer enn noen gang. Dette er en fantastisk mulighet for kirken til å demonstrere kirken som Guds tanke med relasjoner. Kraft, håp, helbredelse og nytt mot! Guds kraft som aldri før. Vi trenger å tjene, trene, de som vil videre, å gi opp noen, for å nå de mange. Vi trenger å gå videre, det er mye mer land å innta…Mye mer!
Wfeserne 3 sier:8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelige rikdom 9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10 Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. 11 Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre.

Håper jeg har provosert , inspirert og fått deg til å tenke litt. Bare litt. Noe av det som hindrer oss er at vi alltid måler det vi gjør opp mot det som gjort. Vi styres av statistikker og måle instrumenter. Vi tenker på hva som er gjort og lite om hva som kan gjøres. For å kunne gjøre Guds Rike synlig mer og mer i 2011 må vi la statistikken ligge. La dine erfaringer inspirere deg om de er gode. Om der negative så kom over det og se fremover. Det er fremtid en god fremtid for alle. Hver troende, hver familie, hvert bedehus, menighet, kirke i dette landet som Gud har gitt oss. En NY tid for kirken i Norge.


Videohilsen fra Pastor Jostein Krogedal.


Bilde

 

Tekst

Bibelen sier at vi er ment til å fullføre løpet OG bevare troen. Jeg er i ferd med å nå ”middagshøyden” i alder.  Jeg har sett mye, hørt enormt mye og observert stjerner som kommer og har gått. Det være sangere, talere, pastorer, visjonærere og hele spekteret i Guds Rike.

Men hvor ble de av? Hvorfor skinner de ikke lenger? Hva gjorde at mine ”ministry” venner for 30 år siden er ute av tjeneste og funksjon. Noen tror ikke lenger, noen er skilt, noen ble involvert i en liten ”verdenskrig” som tok piffen av de, eller utav de. Her er det mange svar og løsninger på vanskelige spørsmål. Har ikke til hensikt å prøve å svare engang, bare å komme med en liten ting i det store bilde. Et spørsmål kanskje: Hvor er entreprenørene og pionerene i vår tid? I en tid som denne? Ester 4:14. Vi kan kalle de for evangelister (litt smalt og masser av vrangforestillinger) vi kan kalle de for apostler? (det samme her). Men hvor er de som planter kirker? Starter nye skoler? De som sier: Vi kan forandre verden! Og menigheten som sier : Vi SKAL forandre verden! Var på seminar med Petter Stordalen denne uken. For en mann! Tenk om han hadde startet kirker istedenfor hoteller. Jeg er direkte provosert at Mr. Kjos i Norwegian. Han bare utkonker alle andre selskaper og kjøper 222 NYE fly i en tid der alle har bremsene på. En viss Arne Rettedal utfordret hele den politiske elite når han som en av de første  fikk nyss om at det kanskje var olje i Nordsjøen. Han brøt de politiske korrekte måtene og satte himmel og jord i bevegelse for å klargjøre hele Stavanger distriktet for en invasjon av oljerelatert industri og befolkning. I vår bibel har vi en Paulus. Vi har flere apostler som ikke er fremtredende i NT men som skapte historie. Vi har kirkefedre opp igjennom som har gitt livet sitt for pioner arbeid. Hva med denne tiden? Får pionerene rom i dagens kirke? Få pionerene tilbake til kirken! La oss alle bli Kristus disipler i en tid som denne og finne ut hvor vi skal tjene det stooooore oppdraget. Ikke flyindustrien eller hotell næringen men Guds Rike som skal igjen bli erfart, synlig og midt i sentrum av nasjonen vår.

Tiltak: 1. Be om arbeidere i Guds Rike. 2:Skap møteplasser som utfordrer våre måter å bygge på. 3 Gi rom for neste generasjon. 4 Gi rom for pionerene og entreprenørene! Samfunnsreformasjon er ikke å mene noe om alt som er galt, men å demonstrere Guds Rikes kvaliteter gjennom trening, handling og en kirke som snakker sant om Gud, Sant om livet og sant om mennesker! #nærmeredyperevidere  Jostein Krogedal.

Hovedpastor Intro


Dag 3

27jun12

Dag 3 I Hellas og Thessaloniki 

I går kveld, nærmere midt natt så hadde vi en kjøre tur i «ruta». Dvd en kjøre tur i det de kaller Red Light District. Et område der prostitusjon florer legalt og illegalt. Vi så vel 20 legale bordeller. Det er nemlig lovlig m prostitusjon. Har alltid vært og kulturen kjemper for det og gjorde det under sist OL, gjør det fortsatt. Der det finnes lovlig prostitusjon finnes også ulovlig. Der prostitusjon finnes, finnes også traficing. Så et par jenter, på et hjørne. På jobb! Hvor gamle? 14 eller kanskje 22? Vanskelig å si. Uansett på jobb…….. Hørt masse historier og statistikker som underbygger en meget underlig kultur her. Feks. 1 mill grekere er aktive brukere av prostitusjon. Videre så er det ikke unormalt at pappa hjemme gir barna penger for å kose seg litt i helgen. Hørte om fedre som tok med barn fra 14 år på bordeller for å lære de opp. SYKT! Det sier noen om utfordringen med å gjøre noe for de som er aktive med å hjelpe her. 

De sier her at det er ikke først og fremst prostitusjonen som er det ødelggende men trafikkingen som gjør mennesker til en vare uten verdi, identitet og menneskeverd. Skulle ønske de som kjemper for å avskaffe pels produksjon og vil redde hvalene tok seg en tur til slike områder og snuste på dette. Det blir liksom patetisk å ha en tekst på tskjorten sin som : «save the hvales»

Idag har hele teamet vært på gata og delt ut vann med påskriften om HOTLINE til A21  en åpen tlf linje  24/7. Det er for å se om de kan redde noen. Noen som tar kontakt… Mange har tatt kontakt og de første jentene er i programmet. Teamet hadde en tape på munnen og t skjorter med A21 tekst. På gata!

Under en kjøretur idag sier lederen til en av sine arbeidere: Dere må ned på politistasjonen nå og hente en  jente. En som i  årevis er vært et offer i menneskehandelen. En ny som reddes ut av systemet. 

Her teller hver og en.

Nå er vi på vei til bønne kveld med teamet, kirken og Norges teamet. 

Ha en god kveld


 

Dag 2 i tessaloniki.

 
Etter en laaaang joggebukse der Steini knuste meg både på joggingen og push up så var vi igang  på dag 2.
 
Friskt minne på gårsdagens inntrykk setter vi oss i to mini busser og reiser ruten som tar jenter dra østeuropa inn i fangenskap på så mange områder. Til grensa, over grensa og inn i Bulgaria. Vi reise inn. Så i fattige landsbyer, halvveis fra flyttet. Til beinet fattige. Vi så forfall fra kommunismens tid og gamle med en lite jordbruks teig. 
 
Maren, en 20 år gammel jente fra intro Sandnes sa: aldri livet om jeg hadde bodd her. Og nettop et er kanskje grunnen tillat det nesten ikke finnes jenter fra 18 til 30 der i området. 
 
God lunsj i en kjekk liten by inne i Bulgaria. Masse av inntrykk, kjapt å nå Makedonia, Tyrkia, Bulgaria og andre sentral øst europeiske land. 
 
Mange av oss i teamet på turen tenker og tenker…. Hvordan i allverden kan man gjøre en forskjell? 

 

Dag en i tessaloniki. 

Dagen har vært massiv og intens. Kanskje noe ispedd kultursjokk. Å møte Philip og nina samt teamet her i tessaloniki er engasjerende og utfordrende. Snakket med phil nå i kveld hvordan han kunne leve under dette presset med historier, enkelt mennesker som blir trafikked. Som blir misbrukt og som blir frarøvet menneskeverd og selve livet. Ikke noe fornuftig svar egentlig. Bare at de vil gjøre en forskjell. Det starter med de ressursene du råder over og den vilje du har og ikke minst passiondu måtte  til å gjøre dette. 
 
Først var vi på kontoret i 4 timer og fikk en innføring om hva A21 er fornoe. Hvordan det startet og hvem som gjorde det til Det Hvite Hus denne uken da Phil mottok pris sammen,ed andre for fremragende arbeid i forhold til Det Moderne Slavereiet.  Inni mellom er det en innføring i det kompliserte bilde av politikere, mafia, mangel på økonomi og struktur som kan gjøre hvilken som helst av oss matte. 
 
Deilig Gresk lunsj i mengder og en tur på hoteller i 30 min og rett videre og så en film i den lokale kirken på 3,5 time om …. nettop, DET MODERNE SLAVERIET.
Der ble nok mange av oss i den 14 stk store gruppen satt litt ut. Det blir massivt. Det blir sjokkerende og det blir så enormt nært at mennesker blir sexslaver. Idag. I Europa. I Hellas. Her i denne byen som kanskje er den største transitt byen i Europa. Det er 800 000 illegale immigranter bare fra den tyrkiske grensen. Det er så voldsomt at det kan ta knekken på en optimist.
 
Jeg tenker jo alltid løsninger. Hva kan man gjøre? Hvordan går man frem?
Det handler vel her som på mange andre arenaer. Man kan rett og slett bry seg. Hvilke ressurser råder man over. Hva har man «i hånden» for å bruke en bibelsk term. 
 
Vel vel kjære leser, hadde bare lyst til å debrife litt. Takke for at du leste. 
Jk

Idag er det Jostein som hamrer løs på tastaturet. I skrivende stund sitter vi på Sola flyplass klar for avreise med destinasjon Thessaloniki, Hellas.
Det moderne slaverieter er grufullt. Helt grusomt!
Caroline Årsvold talte på sisterhood for en tid tilbake om å la seg forstyrre. Dette er tiden for å la seg forstyrre. Komme ut fra komfortsonen. Jeg mååå innrømme at denne turen komme til å bli noe utfordrene. Kjenner det liksom på meg. Kjenner at det kommer til å røre noen nerver. Det er utfordrende og krevende, men alternativet er IKKE bra. Det å leve uten å vite, uten å la seg berøre og uten å la seg engasjere. Jeg husker når krisen var på topp i Zimbabve med Mugabe i spissen. Det var kolera over en lav sko. Jeg satt hjemme og det bare kom over meg at «her må noko gjerast». Jeg var ikke sykepleier, politiker eller finans guru. En enkel mann fra et enkelt veikryss på Jæren. De søkte etter sjåfører. DER kunne jeg gjøre noe. Jeg ville virkelig, men fant ut at det beste jeg kunne gjøre var å bygge noen gode kirker som står sammen med andre for å gjøre fattigdom historie. Det gjør vi i Uganda idag.
Får litt samme følelse nå. Vi, en gruppe på 14 stk skal få inputt i hva som egentlig skjer. Vi er sååå takknemlige for The21campaigne som lar seg forstyrre og engasjere og ikke minst lar oss få bli endel av dette.
Mange av oss vil skrive her på bloggen så heng på.


KIRKE

18mai12

KIRKE
En spurte meg her om dagen om hvorfor vi all verden gidder. Gidder å engasjere oss i den lokale kirken. Godt spørsmål det der. Om du ikke kan svare på det går du på autopilot og har mistet lidenskapen for å bety en forskjell for andre mennesker. Jeg er snart 50 og har vel forlatt punktet at jeg vil gå tilbake til ”fiskebåten”. Men la meg gi deg noen perspektiver på hva som kan motivere oss. Thomas, Ann Elin, Anders, Maren David, Runar…. Lista er lang. Mennesker som fikk en erfaring av en oppstanden Kristus og ble innlemmet i et fellesskap som er Kristus sentrert. Bjørnar er den første som tok imot i Intro. Det er 9 år siden. I dag er han gift, flyteknikker, to barn…snart. Er leder i kirken. Leder et av teamene som ser etter nye mennesker. Han har plantet seg og blomstrer. Dette er egentlig nok for meg. Dette er hva Jesus sa vi skulle gjøre: Snakk ut de gode nyhetene, demonstrer de og gjør Kristus disipler. Videre ville han at vi skulle bygge Hans kirke med alt vi eier og har. Det forunderer meg mange ganger at så mange sitter hjemme og ruger på sin tro. Noen er såret og blir aldri ferdige med det. Noen prioriterer vekk 2 timer på søndagen fordi….. (tusen grunner) Noen synd det er kjedelig med kirke i jakten på ekstraordinære. Listen kunne vært lang. Egentlig er det ikke noe alternativ til kirke. Enten du kaller det en huskirke, Norske kirke, Pinsekirke eller en cellekirke. Tenk om en million nordmenn gikk til en av disse kirkene og var med i det lille fellesskapet? Det er jo ikke mye? Tenk om en million gav regelmessig til kirken? Tenk om en million nordmenn trente barna sine til å følge Kristus? Tenk om en million nordmenn stod for etikk og moral som påvirket samfunnet i en ny retning. Det finnes mange ildsjeler i samfunnsdebatten. Veldig få oppegående, relevante og aktuelle kvinner og menn med integritet. Kirken handler ikke om å være mot. Den handler om å vise de som enda ikke tror veien hjem. Hjem til Gud vår far. Tenk om…tenk om. Ja sier du men vi må være realistiske! Hva er å være realistiske? Være fornøyd med Status Que? No way. Tenk om en million troende nordmenn sa at vi skal støtte troende politikere, samfunnsbyggere og profilerte troende kjendiser? Jeg vil aldri stoppe å drømme om en kirke som er verdens sentrum, som forandrer liv, som tar tak i samfunnets sykdomstegn. Ensomhet, brutte relasjoner, mangel på håp og tro. Jeg vil IKKE gi meg på at fremtiden tilhører Kristus og at det beste ligger foran oss Kristus troende! Kristus kommer tilbake sier bibelen og han kommer for å hente sin kirke! Tenk om naboen din blir med da? Jeg ser etter en ”bjørnar” til, om det så bare er en!


TALL

21des11

Denne er klippt og limt fra Elevation Church i USA.

Enormt bra!!
We are all about the numbers – 2011 Revisited
Tuesday December 20th, 2011 – Permalink | Leadership, Ministry Perspective
I’ve been sharing some of the top viewed blogs of 2011, and today’s seems especially appropriate as we head into the Christmas season. At our church, we’re expecting thousands of people to make professions of faith in Christ this week in our worship experiences.
And I will unapologetically publicly celebrate each and every one. Here’s why:

We are all about the numbers

I get asked all the time if Elevation is all about the numbers.
Let me just clarify something:
Our church is all about the numbers.

The number of lives that Jesus can permeate and penetrate with the gospel.
The number of marriages that can be restored.
The number of teenagers following the Lord.
The number of depressed people that can find hope in Jesus.
The number of dads who don’t give their kids any attention who will learn to order their lives by the Word of God and start prioritizing their families.

What else matters? What else should we be about?

This might come as a shock to a lot of people, but measuring numbers and putting an emphasis on them isn’t a new phenomenon. 2000 years ago, Luke by the inspiration of the Holy Spirit wrote:
41 Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day…47 And the Lord added to their number daily those who were being saved.
Acts 2:41, 47

Apparently God is all about the numbers. So I want to be, too. And so should you.

It’s unacceptable to me as a pastor that we would stop growing when the Lord wants to add to our number daily those who are being saved. And in order for that to happen, we need to track every scrap of statistical data at our disposal. We’ve got to make sure we’re measuring ministry numbers to measure our effectiveness and enlarge the Kingdom of God. I don’t want to waste a single dollar or second on a program, piece of equipment, or ministry position that isn’t the best option for reaching the most people.

You might be averse to numbers for a number of reasons.

Maybe you don’t like the idea of big crowds. If that’s the case, you wouldn’t have liked the New Testament Church. And you really won’t like heaven.

Maybe you think it steals away from discipleship. It’s possible. But it’s just as possible for that to happen in a church of 10 people as it is in a church of 10,000.

Whatever your reason is, remember: every number is indicative of a story.
Personally, I don’t want to put a cap on the number of stories God wants to redeem. Especially when I read this:
9 I looked and there before me was a great multitude that no one could count. 10 And they cried out in a loud voice: “Salvation belongs to our God.”
Revelation 7:9-10

Now that’s a number worth shooting for. And I don’t know about you, but I don’t want to wait until I die to see this. I want to see this partially fulfilled in my lifetime. More people worshipping Jesus than I can count.

I want to see a little heaven on earth through Elevation Church. Through every church. I think it’s what God wants too.

And that’s why we’re all about the numbers.